Ditt indre landskap
gitt av bevegelsene
i universet.

Ditt indre landskap
preget av nøytrinoer
fødsselstidspunktet.

Ditt indre landskap
talenter energiflyt
ditt Human Design.

Human Design er kunskapen om dine muligheter som menneske

Få av oss lever i overensstemmelse med hvem vi er fordi vi ikke kjenner oss selv. I stedet søker vi å forme oss selv ut fra våre behov for tilhørighet og betydning i verden. Disse behovene fører igjen til at vi ofte lar andre menneskers forventninger styre våre handlinger.

Human Design gir deg en presis oversikt over dine egenskaper og tendenser. Kjennskap til din individuelle natur vil hjelpe deg til å treffe valg som er i samklang med ditt sanne jeg.

Ditt Human Design fremkommer ved hjelp av dato, tid og sted for
fødsel. Det er i kraft av disse faktorene at du får kunnskap om dine mest fremtredende sider.

Vi har alle vårt Human Design, en indre struktur, som viser vår unike natur. Human Design viser hvordan mennesker påvirker hverandre og gjør det enklere å forstå oss selv og andre.

Kontakt

Priser


Sinus Software & Design ANS