Juniperus

Juniperus

Terje Eugen Holthe

analyser/rapporter

human design

kunnskapen om hvem vi er

født av tid og rom

Menneskenaturen

Analyser/Rapporter – Menneskenaturen ~ human designAnalyse 1 – Grunnleggende analyse


De tre nøklene – dine karaktertrekk

          Type, profil & energi-flyt

Ditt mandat – hovedformål

          Inkarnasjons-korset

Din sang - dine 26 arketyper

          Heksagram og linjer i personlighet og design


Analyse 2  – Dine utfordringer og endrings-temaer


Dine utfordringer

          Hovedsåret – genetisk arvet tema

          Utfordringer

                    Fryktens 20 porter

          Kommunikasjon – måten du uttrykker deg på

                    Hals-senterets 11 porter

Dine endrings-temaer

          Saturn – pliktens vei

                   Skifte ved 30-års alderen

          Måne-knutene – livs-banen

                   Skifte ved 40-års alderen           

          Chiron – transformasjon og helbredelse

                    Skifte ved 50-års alderen    

          Ditt livskors

                   Samspillet mellom måne-knutene og inkarnasjons-korset


Analyse 3  – Utviklingsmuligheter 


Dine arketyper – heksagrammenes tre frekvenser

          Personlighets-frekvensene

          Design frekvensene

Utviklingsmuligheter

          Del I –   “Sol, Jord, Måne-knuter & Måne”

          Del II  –  “Mars, Venus & Merkur”

          Del III  – “Jupiter, Saturn, Uranus, Neptun  og Pluto”

Geometrien og oversikter – utdypning av human design

          Linje, farge, tone og base

          “De fire pilarene” 

          “Vi både er og har bevissthet”


Analyse 4  – Fire transformasjoner


Variablene – hvordan hjernen og sinnet er strukturert

          Dine 4 kombinasjoner

Motivasjon – dine ‘farger’/dine motivasjons-temaer 

          Design –  hvordan design-variablene er avgjørende for vår:

                    Fordøyelse

                    Omgivelser

          Personlighet – hvordan vår personlighets variablene er avgjørende for vårt:

                    Perspektiv

                    Sinn/intellekt

Sanser – dine ‘toner’/din grunnleggende arkitektur

Analyse 5 – Relasjoner


 Samspill mellom mennesker, menneske – dyr, eller menneske – planter.

For relasjoner mellom mennesker undersøkes fire vesentlige områder, utfordringer og styrker, i forhold til væremåte:

          Tiltrekning – frastøtning

          Hensyn – kompromiss

          Harmoni – konkurranse

          Berikende – herskende

Dwell on the beauty of life.

Watch the stars, and see yourself

running with them.

      ~ Marcus Aurelius


Sitat fra "A Garland of Quotes – an outlook an the 64 hexagrams of the I'Ching", heksagam #1