Juniperus

Juniperus

Terje Eugen Holthe

analyser/rapporter

human design

kunnskapen om hvem vi er

født av tid og rom

Menneskenaturen

Analyser/Rapporter – Menneskenaturen ~ human designAnalyse 1 – Fundamentet/grunnleggende analyse


Sentrene

De tre nøklene – dine karaktertrekk

       Type

       Indre autoritet

       Profil    

De fire pillarene

      Vi både er og har bevissthet

 

Analyse 2  – Fordypning del 1


Energiflyt

Kanaler

Din sang - dine 26 arketyper

          Heksagram og linjer i personlighet og design


Analyse 3  – Fordypning del 2


Hovedsåret

Ditt mandat – hovedformål 

          Inkarnasjons-korset

Utviklingsmuligheter

          Heksagrammenes tre frekvenser

         

Analyse 4 – Relasjoner


 Samspill mellom mennesker, menneske – dyr, eller menneske – planter.

For relasjoner mellom mennesker undersøkes fire vesentlige områder, utfordringer og styrker, i forhold til væremåte:

          Tiltrekning – frastøtning

          Hensyn – kompromiss

          Harmoni – konkurranse

          Berikende – herskende

Analyse 5 – Fire transformasjoner


 Variablene - hvordan hjernen og sinnet er strukturert

         Fodøyelse

         Omgivelser

         Perspektiv

         Bevissthet

Dwell on the beauty of life.

Watch the stars, and see yourself

running with them.

      ~ Marcus Aurelius


Sitat fra "A Garland of Quotes – an outlook an the 64 hexagrams of the I'Ching", heksagam #1