Human Design
Prisliste

Analyser

 

 

“Grunnleggende analyse”
Skriftlig rapport med beskrivelse av din type, profil,
strategi, energiflyt og kanaler
Analyse 1: kr 1 000
   

“Strengene i instrumentet — porter og linjer”
Skriftlig rapport med oversikt over dine 26 arketyper

Analyse 2: kr 600
     

“Dine egenskaper — heksagrammenes tre frekvenser”
Skriftlig rapport med oversikt over dine arketypers
tre frekvenser: Betinget, naturlig og all-tjenlig adferd

Analyse 3: kr 600
   

“Fire transformasjoner”
Skriftlig rapport med råd i forhold til fire områder:
Fordøyelse, omgivelser, perspektiv og bevissthet

Analyse 4: kr 1200
   
“Sammenfattende analyse”
Skriftlig rapport med beskrivelse av type, profil
strategi, energiflyt, kanaler og arketypiske egenskaper
Analyse 5: kr 1 600
   
Individuell samtale
Pris per time
  kr 800

 

Kontakt


Sinus Software & Design ANS, 12.08.2018